MDC


Attesten nodig bij verhuur en verkoop van woongebouwen

EPC EnergiePrestatieCertificaat

ERKENDE ENERGIEDESKUNDIGEN type A

Woningen verkopen of verhuren

Lijst met alle erkende Energiedeskundigen type A in Vlaanderen

Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied?

Vanaf het ogenblik dat een wooneenheid te koop of te huur wordt steld, dient de eigenaar te beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC).

Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om het kengetal en het adres van de woning of de unieke code van het certificaat te vermelden in de advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoals advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, TV of radio.

Keuring elektrische installatie

ERKENDE CONTROLEORGANISMEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Lijst erkende controleorganismen

De verkoper van een woning of appartement dat gebouwd werd voor 1981, is vanaf 1 juli 2008 verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie (elektriciteitsleidingen) voor te leggen aan de notaris. Als dit keuringsverslag er niet is, wordt de verkoop opgeschort.
Deze verplichting geldt van zodra de ondertekening van het verkoop-compromis plaats vindt na 30 juni 2008.

  • het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd,
  • zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan,
  • het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn,
  • een controle door een erkend organisme kost ongeveer 120 euro.

 

LINKS i.v.m.  verkoper     subsidies     energie

  Welke kosten en formaliteiten zijn voor de verkoper

  Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie

  Subsidies energiebesparing in Vlaanderen

  Energiebesparing

  Energie/tips energiezuinig leven

  Verwarmingstips

 

MDC ©2009 - 2017    6749 ...